محصولات جدید جوگا

شرکت شیمی افروز خلج با بهره گیری از فناوری های جدید دنیا و  مواد اولیه 100% ایرانی ، تلاش خودرا در جهت تولید داخلی قدرت بخشیده و  تحولی جدید در محصولات شیمیایی و بهداشتی جهت مصارف خانگی خواهد داشت.

 

 

محصولات جوگا

محصولات جوگا