محصولات

 

محصولات با بسته بندی شیرینگ

(فروش محصولات با بسته بندی شیرینگ در شهر مشهد و در محل کارخانه صورت میگیرد و بنا به دستور اداره ی محترم صنایع جهت ارسال به شهرستان ها نمی باشد )

  

 

محصولات با بسته بندی کارتن

(به دستور اداره ی محترم صنایع صادرات و فروش به شهرستان ها تنها با بسته بندی کارتنی مقدور می باشد )

  


 

محصولات خانگی جوگا