گچگیر جوگا

دستور مصرف گچگیر جوگا

  • محلول گچگیر را داخل سماور یا کتری خالی از آب ریخته و آن را طوری بچرخانید که کلیه سطح رسوب گرفته تمیز گردد
  • نیازی به حرارات یا گرما در حین عمل رسوب زدایی نمیباشد
  • پس از تمیز شدن داخل سماور یا کتری آن را با آب چند بار بشویید،ودر آن آب بجوشانید.

نکات ایمنی

  • از دسترسی کودکان دور نگه دارید و در صورت تماس با پوست یا چشم با آب فراوان بشویید و در صورت لزوم به پزشک مراجعه نمایید
  • هرگز با مواد سفید کننده مخلوط نگردد
  • بخارات ایجاد شده را استشمام نکنید
  • هنگام مصرف حتما از دستکش استفاده کنید

تذکر

چنانچه رسوبات داخل سماور یا کتری بیش از اندازه معمول بود دستور العمل را مجددا تکرار نمایید.

جهت سماور و کتریهای لعابدار وتفلون و آلمینیوم استفاده نگردد.

ردیف محصول تعداد مقدار قیمت کارتن قیمت شیرینگ
1 گچگیر 12 عدد 1لیتر    
2 گچگیر 4 عدد 4لیتری    
3 گچگیر 1 عدد 20لیتری